Podstawowe pojęcia

Zadanie 1. Dopasuj do podanych przykładów odpowiednią kategorię (ciało fizyczne, substancja, zjawisko fizyczne, wielkość fizyczna): kula bilardowa, dwutlenek węgla, dźwięk, prędkość, elektron, neptun (pierwiastek), parowanie, przyspieszenie, hulajnoga, lód, tęcza, częstotliwość, Neptun (planeta), piorun, elektryczność, guma, ruch.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do kategoryzacji warto przypomnieć co oznaczają dane kategorie.

Ciało fizyczne to obiekt, pewien zbiór cząstek, traktowany jako całość.

Ciała fizyczne: kula bilardowa, elektron, Neptun (planeta), hulajnoga.

Zjawisko fizyczne to zmiany i procesy zachodzące w przyrodzie.

Zjawiska fizyczne: dźwięk, parowanie, tęcza, piorun, elektryczność, ruch.

Substancja to materia, z której zbudowane jest ciało fizyczne.

Substancje: dwutlenek węgla, neptun (pierwiastek), lód, guma.

Wielkość fizyczna to właściwość ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo. Wielkości fizyczne mają swoje symbole i jednostki.

Wielkości fizyczne: prędkość, przyspieszenie, częstotliwość.