Zamiana jednostek

Podczas zamiany jednostek musimy pamiętać, że niektóre jednostki nie są w systemie dziesiętnym. Jednostki czasu zamieniają się w systemie sześćdziętnym. Jedna godzina to 60 minut, a jedna minuta to 60 sekund. Większe jednostki czasu zachowują się jeszcze inaczej, bo 1 dzień to 24 godziny, a rok to około 365 dni. Na szczęście większość jednostek zapisujemy w systemie dziesiętnym i ich zamiana to głównie mnożenie lub dzielenie przez potęgi dziesiątki.

Poćwiczmy na prostych przykładach:

1 kg =1000 g = 103 g

1 kg = 100 dag = 102 dag

Jak widać przy zamianie na jednostkę mniejszą mnożymy przez odpowiedni czynnik.

1 mg = 0,001 g = 10-3 g

1 g = 0,1 dag = 10-1 dag

Podczas przechodzenia na jednostkę większą musimy wartość odpowiednio podzielić przez potęgę dziesiątki.

Oznacza to konieczność zapamiętania przynajmniej podstawowych przedrostków, które ułatwią nam zamianę jednostek. Warto zobaczyć najpierw wszystkie:

eksa                 E                     1018 = 1 000 000 000 000 000 000

peta                 P                      1015 = 1 000 000 000 000 000

tera                  T                      1012 = 1 000 000 000 000

giga                 G                     109 = 1 000 000 000

mega               M                    106 = 1 000 000

kilo                  k                      103 = 1 000

hekto               h                      102 = 100

deka                da                    10 = 10

decy                d                      10-1 = 0,1

centy               c                      10-2 = 0,01

mili                  m                     10-3 = 0,001

mikro              μ                      10-6 = 0,000 001

nano                n                      10-9 = 0,000 000 001

piko                 p                      10-12 = 0,000 000 000 001

femto              f                      10-15 = 0,000 000 000 000 001

atto                 a                      10-18 = 0,000 000 000 000 000 001

Najczęściej występujące przedrostki, których znajomość jest konieczna: kilo, deka, decy, centy, mili. Pozostałe jednostki zmieniają się o taki sam wykładnik. Potęga dziesiątki albo wzrasta o trzy albo maleje o trzy.

Zobaczmy jeszcze przykłady jednostek mieszanych i potęgowanych.