Podstawowe pojęcia​

Fizyka jako jedna z głównych nauk przyrodniczych zajmuje się badaniem otaczającego nas świata. Tego widzialnego gołym okiem i tego, którego dostrzec bez specjalnej aparatury ne potrafimy. Do rozumienia treści, jakie są zawarte w książkach do fizyki, bądź wiadomości jakie chce nam przekazać nauczyciel, potrzebne jest rozumienie kilku pojęć.

Ciało fizyczne to obiekt, pewien zbiór cząstek, traktowany jako całość.

Przykłady:

Substancja to materia, z której zbudowane jest ciało fizyczne.

Przykłady:

Często można substancję traktować jako ciało fizyczne, zwłaszcza gdy opisujemy co się z daną ilością substancji dzieje (np. gotujemy 2l wody…, bryłka soli spada z wysokości 2m…).

Zjawisko fizyczne to zmiany i procesy zachodzące w przyrodzie.

Przykłady:

Piorun

piorun

Rozszczepienie światła

rozszczepienie

Wielkość fizyczna to właściwość ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo. Wielkości fizyczne mają swoje symbole i jednostki.
Podstawowe wielkości fizyczne to czas, długość i masa. Symbolem masy jest mała litera m, a jednostką podstawową kilogram. Długość mierzymy w metrach i oznaczamy np. l lub d. Jeśli mierzymy długość drogi, to częstym symbolem jest s. Czas natomiast ma symbol t i jest liczony w sekundach. Jednostki czasu nie są, jak większość wielkości fizycznych, w systemie dziesiętnym. Jedna minuta zawiera 60 s, a godzina 60 minut.
Często do wyjaśnienia jakiegoś pojęcia trzeba się posłużyć definicją. Definicja to umowa jak rozumieć dane zagadnienie. Definicja może byś słowna, jak i wyrażona wzorem. Te ostatnie to ulubiony sposób fizyków. Warto pamiętać o różnicy między definicją a prawem fizyki. Prawo nie objaśnia znaczenia danej wielkości fizycznej. Prawo fizyczne podaje relacje między wielkościami fizycznymi. Jeśli jakieś prawo jest kluczowe dla całej nauki staje się zasadą (np. zasada zachowania ładunku). Zbiór wielu definicji, praw i zasad  tworzy spójną całość, którą nazywamy teorią.